Welke stoffen zitten er in een vaccin?

Om een werkzaam vaccin te kunnen maken moet men er veel hulpstoffen aan toevoegen. Bijvoorbeeld concentraties van o.a. het giftige: 

 • Kwik (zit in het losse tetanus en in het griepvaccin), Aluminimum (is eigenlijk net zo slecht als kwik), Formaldehyde en Fenoxyethanol (=antivries),
 • Amfotericine B, (een zeer giftig anti schimmelmiddel),
 • Phenol, (een zeer giftig ontsmettingsmiddel) en nog veel meer

In één vaccin zitten vaak meerdere van deze verschillende stoffen. Volgens de algemene gifwijzer van de overheid is het zeer schadelijk voor de gezondheid om (te) veel van deze stoffen binnen te krijgen en worden in verband gebracht met:

 • Diverse ernstige neurologische aandoeningen
 • Het ontstaan van auto-immuunziekten
 • Het aantasten van ons immuunsysteem
 • Het ontstaan van kanker, en nog veel meer

Maar deze stoffen spuiten we baby's vanaf zes tot acht weken wel in. We geven niet één vaccin maar wel vijftien of meer! Omdat bij wet verboden is om medicijnen te testen op baby's kunnen we dus ook niet zeggen hoe schadelijk deze stoffen zijn bij heel jonge kinderen met een nog niet volgroeid immuunsysteem. 

 

Onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties.
Is dat wel gedaan?

Nee, eigenlijk is dat nog nooit gedaan. Er zijn wel onderzoeken naar de korte termijn gedaan. Maar onderzoek naar de lange termijn niet.

De volgende reacties zijn bekend binnen 48 uur na de vaccinatie: Slapeloosheid, schreeuwen, trillingen, huiduitslag, koorts. Ernstiger reacties en komen ook regelmatig voor: Koortsstuipen, hersenhuilen in combinatie met zich steeds overstrekken, ademstops, etc. Nog ernstiger reacties waar weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven: Ernstige allergische reacties waarbij de baby opgenomen moet worden, of kinderen die een permanente hersenbeschadigingen oplopen. Ook overlijden er vermoedelijk jaarlijks kinderen/mensen als gevolg van een vaccinatie (zie cijfers RIVM).

 

Niet erkende bijwerkingen
Alle hieronder staande bijwerkingen worden niet als bijwerking erkend maar ontstaan wel vaak na vaccinatie:

 • Baby's die na vaccinaties ernstig eczeem, bronchitis, astma ontwikkelen
 • Ontstaan van allerlei KNO klachten en vermoeidheid
 • Baby's die van rustige baby's veranderen in huilbaby's en geen ritme kunnen ontwikkelen
 • Sterk overprikkelde baby's, kunnen niet of slecht slapen, wisselende stemmingen/gedrag, reageren op alles
 • Ontstaan van diverse voedselallergieën, koemelkallergie
 • Ontstaan van epilepsie
 • Over deze ernstige bijwerkingen wordt niet veel gezegd. Als je dit bij het Lareb aangeeft wordt er weinig mee gedaan en doet men zijn best het aan andere oorzaken toe te schuiven.

Compensatiefondsen
In een aantal landen (niet in Nederland) zijn door de overheid compensatiefondsen opgericht voor mensen met vaccinatieschade. In de VS bijvoorbeeld zijn er inmiddels vele honderden miljoenen dollars uitbetaald, maar ook in Groot Brittannië en Japan zijn al vele tientallen miljoenen uitgekeerd aan vaccinatieslachtoffers.

Onvoldoende onderzoek
Echte onderzoeken die voldoen aan de criteria naar de veiligheid van vaccins zijn nog nooit uitgevoerd of de resultaten zijn niet gepubliceerd. De lange termijn veiligheid van vaccinaties is dus nog nooit wetenschappelijk onderzocht. Om relevante informatie te verzamelen over de veiligheid op lange termijn van vaccinaties is het noodzakelijk om data te verzamelen die voldoet aan de volgende criteria:

 • Vergelijk volledig gevaccineerde deelnemers met helemaal niet gevaccineerde deelnemers. En dan ook echt helemaal niet gevaccineerden. Want deelnemers die ooit wel één of twee vaccinaties hebben gekregen vertroebelen de uitslag.

 • Onderzoek de gehele gezondheid van de deelnemers. Kijk zowel naar de fysieke gezondheid, geestelijk/emotionele gezondheid en het gedrag. We zijn geen stukje maar een geheel. Dus kijken naar een stukje van de mens geeft geen objectieve resultaten.

Het kweken van vaccinaties op dierlijke en soms menselijke weefsels

Om voldoende ziektekiemen (virussen of bacteriën zoals: De bof, kinkhoest, mazelen, polio, Rode Hond, HIB, meningo en pneumococcen, e.d.) in het vaccin te krijgen moeten ze eerst gekweekt worden. Dit gebeurt meestal op dierlijke organen en bloed. De nieren en hersenen van apen, honden en katten maar ook kippenembryo's zijn een goede voedingsbodem. Resten van deze organen/bloed kunnen dus ook in het uiteindelijke vaccin terecht komen en hiervan is bekend dat daar vaak (onbekende) virussen, verontreinigingen of allergenen bij zitten die voor onze gezondheid niet goed zijn.

Lees ook eens de volgende website van de wetenschapper Johan van Dongen. Hij vertelt over de vele verontreinigingen die in vaccins zitten.

Als je meer wil weten over de inhoudsstoffen van vaccins kijk dan eens op deze website.

                                              IMG_477162714936786.jpeg