Wat zijn de Homeopatische profylaxe?

De homeopatische profylaxe 
De Australische homeopaat en PhD Dr. Isaac Golden heeft zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder-)ziekten. Hij doet onderzoek en verzamelt onderzoek naar de effectiviteit van de homeopathische profylaxe (HP). Hij heeft hierover diverse boeken en publicaties geschreven. Zie hiervoor zijn website.  http://www.homstudy.net/Research/
In 2004 promoveerde Dr. Isaac Golden aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Het was de eerst keer dat een gewone  Australische universiteit een dergelijk onderwerp heeft geaccepteerd als wetenschappelijk onderzoek.
 
Voor zijn onderzoek heeft hij twintig jaar lang kinderen gevolgd die:
1. wel gevaccineerd waren
2. kinderen die HP gekregen hadden
3. kinderen die helemaal niets gehad hadden.
 
Uit zijn onderzoek bleek dat de kinderen die de HP gehad hadden de gezondste groep was. In zijn doctoraalscriptie komt Dr. Golden tot de volgende conclusies:
  • Het zou de beste oplossing zijn om ouders te wijzen op de keuzemogelijkheid. Die voor vaccinatie of voor HP
  • Hij toont aan dat deze vrije keuzemogelijkheid zou leiden tot een hogere bescherming tegen de beoogde infectieziekte door een verbeterd kudde-effect
  • Het geven van de HP zou het voorkomen van bepaalde chronische ziekten verminderen, zoals astma en eczeem, gedragsproblemen die worden geassocieerd met vaccinatie.
 Zie hier de studie van Dr Isaac Golden. http://www.homstudy.net/Research/Isaac-Golden-Research.pdf
 
Wat zijn de Homeopatische Profylaxe?
Vanwege vreemde wetgeving mag ik hier niet vermelden wat de HP precies zijn en doen. Ik moet u verwijzen naar de Engelse site van Isaac Golden zelf waar u gelukkig wel kan lezen wat de HP is en doet.
 
De effectiviteit van homeopathische profylaxe
Homeopathische geneesmiddelen zijn niet toxisch zijn maar de vraag is natuurlijk hoe effectief ze zijn. Welk bewijs is er? Een Engelstalige lijst met alle hedendaagse bekende onderzoeken naar de HP vindt u hier.

Historisch bewijs
Homeopatische profylaxe (HP) werd voor het eerst toegepast in 1796 en in 1798. Er is dus informatie van meer dan 200 jaar vastgelegd klinisch bewijs bekend uit de praktijk. De grondlegger van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann was de eerste die HP gebruikte bij epidemieën en ze zijn naderhand toegepast door veel homeopaten. 
 
Epidemische studies
Er zijn een aantal Engelstalige onderzoeken gepubliceerd die de effectiviteit beschrijven van HP in epidemische omstandigheden. De meeste studies komen uit op een effectiviteit van rond de 90%. Er zijn ook studies uit Zuid Amerika en India maar die moeten nog worden vertaald. Er is een gedegen Engelstalige onderzoek dat is uitgevoerd door conventionele behandelaars en wetenschappers in Brazilië in 1998.
 
Het Braziliaanse experiment
In 1998 was er een uitbraak van meningokokken (hersenvliesontsteking) in een regio in Brazilië. Veel artsen in Brazilië zijn ook homeopaat. Er was op dat moment geen vaccin beschikbaar. Een groep artsen die in deze regio werkzaam was gebruikte daarom de HP voor meningokokken om een groep van 65.826 kinderen te immuniseren. Een groep van 23.539 kinderen kreeg dit middel niet. De doctoren volgden beide groepen 12 maanden lang. De effectiviteit van deze HP was 95 % na 6 maanden en 91 % na 12 maanden. Het is een compleet en statistisch nauwkeurig rapport en werd gepubliceerd in het wetenschappelijk homeopathisch blad. (Mroninski, C., Adriano, E., Mattos, G. in 2001). 'Meningococcinum: Its protective effect against meningococcal disease'. 'Homeopathic Links' Winter Vol 14(4); pp. 230-4).
  
Regionale en nationale ervaringen uit Cuba
De meeste onderzoeken zijn beperkt van omvang gebleven maar sinds 2007 hebben we bewijs met betrekking tot het gebruik van HP uit een onderzoek waarbij miljoenen inwoners van Cuba zijn betrokken. Vanwege het vijftig jaar durende Amerikaanse handelsembargo moest Cuba het medisch onderwijs en de ontwikkeling van medicijnen zelf organiseren. Momenteel wijzen de cijfers uit dat de kindersterfte in Cuba lager ligt dan in de USA! Een knappe prestatie voor een land dat zoveel armer is dan de USA.
Het Cubaanse Finlay instituut is een bij de WHO geregistreerde fabrikant van vaccins en levert aan landen in Zuid Amerika en Afrika. Degenen die de hieronder beschreven HP hebben toegepast waren geen homeopaten, maar reguliere wetenschappers en artsen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839

Het Cubaanse Experiment
In oktober en november 2007 werden drie provincies in het oosten van Cuba getroffen door hevige regen, die leidde tot wijdverspreide overstromingen en zware schade toebracht aan de riolering. Het risico van besmetting met de leptospirose bacterie, die onder meer wordt verspreid door ratten, groeide enorm.
De infectie met deze bacterie leidt bijvoorbeeld tot de ziekte van Weil. Ongeveer twee miljoen mensen werden bloot gesteld aan potentieel besmet water. Het Finlay instituut heeft volgens de internationale kwaliteitsstandaard, van de 4 voorkomende bacterievormen, het homeopathische middel in een C200 gemaakt. Een multidisciplinair team heeft in de besmette regio 2,2 miljoen mensen voorzien van de HP. Iedereen kreeg met een tussenpozen van 7 tot 9 dagen 2 doses. Het dekkingspercentage lag op 95 % van de bevolking in de 3 provincies die het meest werden bedreigd.

Epidemiologische beoordeling
De epidemiologische beoordeling van de cijfers na de HP toonde een spectaculaire daling aan van het aantal ziektegevallen. Van de slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen is niemand overleden. Het aantal mensen dat de ziekte heeft gekregen bleef ver onder de verwachtte norm die was gebaseerd op voorgaande jaren.
 
In 2008 werden nog eens 4,5 miljoen doses verstrekt nadat orkaan Ike de regio had getroffen. De potentie was nu 10M. In de betroffen gebieden is op zorgvuldige epidemiologische manier gekeken naar de resultaten. De gepubliceerde resultaten laten zien dat het voorkomen van de ziekte onveranderd was in de 3 gebieden die het zwaarst waren getroffen door de schade als gevolg van de orkanen.

In de overige provincies waar het HP-programma niet was toegepast, was daarentegen het percentage ziektegevallen significant gestegen. Het experiment toonde overduidelijk de effectiviteit van de HP-methode aan.

Voor de Cubaanse overheid was het succes van de HP-methode aanleiding om in 2009/2010 het Finlay instituut opdracht te geven om alle 9,8 miljoen inwoners op homeopathische wijze te immuniseren tegen de Mexicaanse griep. Meer gegevens uit Cuba worden binnenkort verwacht, evenals de resultaten van hun nieuwe HP-programma tegen Dengue (knokkelkoorts), waartegen geen regulier vaccin bestaat.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839

Isaac-1.JPGSeminar
In april 2013 heb ik samen met drie collega's een internationaal seminar georganiseerd.
Een van de sprekers die wij uitgenodigd hadden was Dr. Isaac Golden. Hij heeft een zeer inspirerende en boeiende lesdag verzorgd en kon alles wat hij zei onderbouwen met gedegen onderzoek.
 
Uiteraard konden wij deze boeiende en bevlogen wetenschapper en homeopaat niet laten gaan zonder een typisch Nederlands cadeau!