Het homeopathisch consult?

U kunt bij mij een afspraak maken voor chronische, psychische of acute klachten.
Een eerste consult duurt ruim een uur. Tijdens dit consult wordt ingegaan op al uw symptomen, zowel de lichamelijke, als psychische en emotionele klachten. Ook de vroeger doorgemaakte ziektes, (erfelijke) ziektes in de familie of andere emotionele gebeurtenissen komen aan bod.
Op deze manier krijg ik een beeld van u. Wat bent u voor type mens, wat voor soort karakter heeft u, wat vindt u wel en niet prettig, hoe reageert u op bepaalde zaken, wat zijn uw eigenaardigheden, etc. Bij dit (totaal)beeld zoek ik de op dat moment meest passende homeopathische geneesmiddelen.
Bij de homeopatische geneesmiddelen ontvangt u een gebruiksaanwijzing met uitleg over de wijze van inname en zo nodig adviezen voor het aanpassen van uw voedingsgewoontes. 

Het vervolgconsult
Het vervolgconsult vindt meestal vier tot acht weken na het begin van de behandeling plaats en duurt 45 minuten. Daarna spreken we, zolang als nodig is voor de verdere behandeling, elke zes tot acht weken af.

Hoelang duurt een Homeopathische behandeling?
De duur van de behandeling hangt sterk af van de betreffende klachten. Hoe langer u de klachten al heeft hoe langer het duurt voor u verbetering merkt. Tijdens het eerste consult bespreek ik met u het te verwachten verloop van de behandeling.

Acute klachten
Een acute klacht wordt snel behandeld. Ik vraag meestal telefonisch een paar zaken betreffende de klacht uit en dan kunt u gelijk het acute middel ophalen en beginnen. Een acuut middel werkt of vrijwel direct of binnen een paar uur ziet u al (sterke) verbetering optreden. Een acute klacht is meestal met één soms twee behandelingen genezen.

PVS en CEASE  Therapie (het homeopatisch ontstoren)
De klachten die horen bij het PVS* of bij de CEASE* Therapie bestaan vaak al langer en behandeling duurt enige maanden. De interval van de consulten is ongeveer elke acht á tien weken omdat het homeopatisch ontstoren van vaccinaties en medicatie enige tijd vergt.

* PVS (Post vaccinaal syndroom) CEASE (Ontstoren van vaccinaties en of medicatie)

Dieren
Ik behandel soms dieren maar verwijs bij complexere klachten door naar een homeopatisch werkende dierenarts.