De beroepsvereniging NVKH participeert in een speciale klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen: de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. 
Aangesloten bij Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht. 
En bij Quasir                                               

 image     image

 www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl.

Ben je ontevreden over de manier waarop je behandeld of bejegend bent dan bespreek je dat eerst met je behandelaar. Komen wij er samen niet uit dan kunt je via de NVKH bemiddeling aanvragen.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de NVKH kan via dit klachtenformulier. Het primaire doel van de klachtenregeling is te bemiddelen in het geschil tussen patiënt en behandelaar. Er kunnen door de commissie geen sancties worden opgelegd. Indien deze bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht voorgelegd aan het Tuchtcollege. Het doel van de tuchtprocedure is te komen tot een beoordeling van het handelen van de behandelaar. Het Tuchtcollege, dat onder leiding staat van een onafhankelijke jurist, heeft wel de mogelijkheid om sancties op te leggen. https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html

Klassiek homeopaten staan meestal niet ingeschreven in het BIG-register. Klagen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behoort daarom niet tot de mogelijkheden.

 

 

Brochure Igz Melden Van Calamiteiten
PDF – 641,1 KB 190 downloads