Minder allergie door homeopathie

Niet gevaccineerde kinderen veel minder vaak allergisch en ziek
13 oktober 2011  
 
Over het algemeen heerst de overtuiging dat vaccinaties een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid en dat mensen hierdoor minder vatbaar zijn geworden voor ernstige aandoeningen.
Een nieuw onderzoek door VaccineInjury.info maakt korte metten met deze overtuiging door aan te tonen dat niet-gevaccineerde kinderen veel minder vaak getroffen worden door allergieën, auto-immuun ziekten, neurologische problemen, endocriene aandoeningen en andere ziekten dan kinderen die wel gevaccineerd zijn.
De Duitse homeopaat Andreas Bachmair verzamelde gegevens van meer dan 8000 niet-gevaccineerde kinderen uit tenminste 15 verschillende landen en vergeleek deze met de gezondheidsgegevens van ruim 17.400 gevaccineerde kinderen die hadden geparticipeerd in een Duitse studie met de naam KiGGS – een Duits onderzoeksprogramma naar de gezondheid van kinderen en adolescenten.
 
De kinderen uit beide studies varieerden in leeftijd tussen de 0 en 17 jaar, maar de meeste kinderen in de studie naar niet-gevaccineerden waren 8 jaar oud of jonger. Beide studies gebruikten echter dezelfde criteria met betrekking tot de verzameling van gegevens over de gezondheid van de kinderen, en beide studies zijn betrouwbaar gebleken.
In elke gezondheidscategorie was de algemene gezondheid van de niet-gevaccineerde kinderen veel beter dan die van de gevaccineerde kinderen. Allergieën kwamen bij gevaccineerde kinderen bijvoorbeeld tweemaal zoveel voor als bij niet-gevaccineerde kinderen. Erger nog; gevaccineerde kinderen liepen bijna 8 maal zoveel kans op de ontwikkeling van astma of chronische bronchitis als niet-gevaccineerde kinderen.
 
Een ander dramatisch verschil tussen de twee groepen werd waargenomen in de categorie van auto-immuunziekten. Terwijl minder dan een half procent van de niet-gevaccineerde kinderen een auto-immuunziekte ontwikkelde, was dat bij de gevaccineerde kinderen zo ongeveer 7 procent – en volgens het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) lijdt momenteel bijna 25 procent van de Amerikanen aan een auto-immuunziekte (Deze getallen zullen in Europa niet veel anders zijn).
 
Andere gezondheidscategorieën waarin niet-gevaccineerde kinderen het beter deden dan gevaccineerde kinderen omvatten neurodermatitis, herpes, otitis media (middenoorontsteking), hooikoorts, hyperactiviteit, scoliose, epilepsie en toevallen, migraine en schildklieraandoeningen. De enige categorie waarin geen significant verschil tussen de beide groepen optrad was diabetes mellitus (suikerziekte), een aandoening die overigens bij slechts circa 0,2 procent van de kinderen jonger dan 20 jaar voorkomt.
De volledige Bachmair vaccinatie studie, compleet met details en grafieken kun je hier vinden.
 
Meer dan helft minder antibiotica gebruik door homeopathie
 
28 mei 2014
 
Uit onderzoek onder 518 volwassenen en kinderen met luchtweg infecties blijkt dat 57% minder vaak antibiotica voorgeschreven wordt in geval van een homeopathische behandeling.
 
De laatste decennia is er een toename van resistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotische middelen meer worden ontwikkeld. Daarmee is antibioticaresistentie een bedreiging voor de volksgezondheid geworden. Om ook in de toekomst de werkzaamheid van de beschikbare middelen te behouden, is het dus van het grootste belang om een verdere toename van resistentie te voorkomen.
 
In het tijdschrift Plos One is in januari een artikel gepubliceerd over bevindingen uit de zogenaamde EPI3- studies uitgevoerd in Frankrijk. Dit grootschalige landelijke onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 825 (huis)artsen en hun patiënten (2007-2008). Deze artsen gebruiken homeopathie, allopathie of een mengvorm van beiden. Deze studie in Plos One richt zich op het gebruik van antibiotica en koortsverlagende middelen bij infecties van de bovenste luchtwegen bij patiënten die met behulp van homeopathie door hun huisarts zijn behandeld, patiënten die met allopathie zijn behandeld en patiënten die beide vormen door hun huisarts toegediend kregen (Grimaldi, 2014).
 
De gegevens van 518 volwassenen en kinderen met infecties van de bovenste luchtwegen werden geanalyseerd. Uit deze analyse bleek antibiotica 57% minder vaak te worden voorgeschreven bij een homeopatische behandeling, ten opzichte van de allopatische behandeling (Odds ratio (OR) = 0.43, 95% confidence interval (CI): 0.27-0.68). Koortswerende middelen werden 46% minder vaak voorgeschreven (OR = 0.54, 95% CI: 0.38-0.76).
 
Onderzoekers hebben naast geneesmiddelgebruik vanzelfsprekend ook gekeken naar herstel van de infecties van de bovenste luchtwegen. Het verloop van herstel was in beide groepen vergelijkbaar, een iets snellere respons werd gezien in de groep die met allopathie werd behandeld (waaronder antibiotica) (OR = 1.16, 95% CI: 0.64-2.10). Daarnaast kwamen sinusitis of otitis media vaker voor in de groep die met homeopathie werd behandeld, maar dit verschil is niet significant en kan dus op toeval berusten.
 
Nederland heeft een traditie in het terughoudend voorschrijven van antibiotica voor humaan gebruik, ten opzichte van landen als Frankrijk waar 3-4 keer zo frequent antibiotica wordt voorgeschreven. Desondanks kunnen de resultaten van deze studie ook van belang zijn om het antibioticagebruik in Nederland terug te dringen.
 
Bron: Grimaldi-Bensouda L, Bégaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. (2014) Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. PLoS ONE 9(3): e89990.