Wie was Samuel Hahnemann?
De grondlegger van de Homeopathie is de Duitse Arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann ontdekte in 1790 toen hij een kleine hoeveelheid Kinabast (ruwe vorm van Kinine) innam dat hij alle verschijnselen van malaria kreeg en dat terwijl Kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tegen malaria. Hiermee had hij het basis principe van de Homeopathie ontdekt. Een stof die bepaalde ziekteverschijnselen oproept kan als je deze als geneesmiddel geeft de ziekte genezen. Hij noemde dit homeopathie.

Het woord homeopathie komt uit het Grieks:
'homeo' betekent gelijk en 'pathos' betekent ziekte.

Hahnemann heeft tijdens zijn leven rond de tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen, op familie en vrienden te testen en precies bij te houden welke verschijnselen er optraden.
In 1810 gaf hij de handleiding voor artsen uit. De 'Organon der Heilkunst' met daarin een uiteenzetting van de homeopathische basisprincipes. Hierna schreef hij nog vijf Organons waarin hij zijn methode steeds verder verfijnde. De laatste, het zesde Organon schreef hij vlak voor zijn dood. 

Rond 1840 ontdekte Hahnemann nog een belangrijk principe en noemde dat: Diadoxie, dit betekent dat de ene ziekte overgaat in een andere vaak heftigere ziekte. Eczeem kan bijvoorbeeld overgaan in astma, diarree in reuma, keelontsteking in nierziekte. Hij beschreef dit principe uitgebreid in zijn boek 'De chronische ziekten'
 
De mens zien als geheel
Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze. De mens wordt gezien als één geheel, fysiek, mentaal en emotioneel. Alle klachten maar ook persoonlijkheidskenmerken en karakter hangt met elkaar samen en (ziekmakende) klachten zijn een verstoring van de balans.
Ik zoek naar een homeopatisch geneesmiddel dat het meest gelijksoortig is aan uw klachten. Dit middel activeert uw zelf genezend vermogen en zet aan tot herstel. Dit herstel is zowel fysiek als emotioneel, mentaal.
 
De hedendaagse Homeopathie
Proefnemingen en onderzoek naar nieuwe middelen gaan nog steeds door. De Homeopathie kent inmiddels heel veel geneesmiddelen. Homeopathische middelen zijn van oorsprong plantaardig, dierlijk, een mineraal en soms chemisch of synthetisch, dit vooral als het om ontstoringsmiddelen gaat. Zie ook Homeopatisch ontstoren.