Inspiring Homeopathy

Sinds 2001 werk ik met Inspiring Homeopathy. 
Deze methode is een homeopatische manier van het behandelen van een aantal levensthema's en is ontwikkeld door de arts homeopaat Tinus Smits. 
Inspiring Homeopathy gaat ervan uit dat ieder mens diepere ontwikkelingslagen heeft en dat die ontwikkelingslagen universeel zijn. Tijdens je leven kun je meerdere ontwikkelingslagen doorlopen. Hoeveel je er doorloopt hangt af van je omstandigheden en van het tempo waarmee je een laag verwerkt.
                                           
Tinus Smits ontwikkelde bij elke universele laag een bijpassend geneesmiddel en noemde dit geheel Inspiring Homeopathy (IH). Inspiring omdat door de behandeling de mens als in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie wordt gebracht en je de blokkades die je tegenkomt opruimt.
IH geeft je inzicht in je eigen functioneren en kan daardoor tot structurele veranderingen leiden in je leven. Daarnaast werkt het genezend op je fysieke en mentale klachten. 
IH kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer vlot trekken. De behandeling met de bijpassende middelen werkt als een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is vaak een antwoord op vastgelopen genezingsprocessen.
 
De zeven universele lagen
Er worden zeven universele lagen onderscheiden en elke laag heeft zijn eigen thema. Het thema van de laag geeft aan waar je op dat moment voornamelijk mee bezig bent, in welk levensproces je zit. Er is geen vaste volgorde in de lagen. Het kan zijn dat er twee of drie lagen tegelijk spelen. Om de behandeling te starten kijken we tijdens de anamnese welke laag het meest dominant aanwezig is. Met die laag beginnen we de behandeling.
 
De eerste laag: thema is onvoldoende zelfvertrouwen hebben waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.
De tweede laag: thema is gebrekkige eigenliefde waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.
De derde laag: thema is onvoldoende geïncarneerd zijn, niet echt hier op aarde zijn, je plek niet kunnen innemen, niet in je lichaam zijn, onvoldoende binding met de materie hebben waardoor je er niet echt voor gaat, je dingen uitstelt, zweeft en daardoor weinig levensvreugde kent.
De vierde laag: thema is onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je eigen energie en die van anderen lopen in elkaar over. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.
De vijfde laag: thema is onverwerkte traumatische ervaringen zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een slachtoffergevoel een gevoel van beschadigd zijn. Het komt nooit meer goed, van achterdocht en onveiligheid. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.
De zesde laag: thema is het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei en soms onverklaarbare schuldgevoelens en enorme boosheid.
De zevende laag: thema is je weer verbinden met jezelf. Je hebt een tekort aan verbinding met jezelf en daardoor met de ander. Het uitvoeren van concrete plannen is lastig. Je weet niet precies wie je bent en wat je wil. Je bent een soort zwerver in je eigen leven. IH maakt dat je weer verbonden wordt met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent.

Sinds het overlijden van Tinus Smits (Pasen 2010), zijn er meer Inspiring middelen ontwikkeld. Hier werk ik ook mee.

           Tinus Smits            Logo Inspiring Homeopathy