US-overheid geeft toe:
‘Veilige’ vaccins doodden kinderen..!
(april 2010)

Vaccins veroorzaken niet alleen regelmatig blijvende lichamelijke schade bij kinderen maar ook al te dikwijls zelfs de dood.
 
Een officieel rapport uit de USA bevestigt dat er in de laatste 23 jaar 1.061 vonnissen geweest zijn waarin een rechter het rechtstreeks oorzakelijk verband tussen een vaccinatie en het overlijden van een kind als bewezen beschouwde. En dit is uiteraard slechts het topje van de ijsberg. De feitelijke ellende is in werkelijkheid ongetwijfeld nog veel dramatischer ... ! Ouders van deze en andere kinderen, van afgeronde rechtszaken, ontvingen schadevergoedingen van maar liefst US $ 110 miljoen. Dit bedrag wordt natuurlijk niet betaald als er geen aanleiding toe is.
 
Dit nieuws komt deze week, op het moment dat de Japanse overheid haar vaccinatie-programma stop zette, nadat maar liefst 6 kinderen stierven, nadat zij HIB-vaccinaties (meningitus (hersenvliesontsteking)) hadden toegediend gekregen en inentingen tegen pneumococcen. De cijfers die nu door de Amerikaanse overheid zijn vrijgegeven, zijn gebaseerd op schade door maar liefst 30
verschillende vaccins, die aan baby’s en peuters werden toegediend. Er is dus geen enkel vaccin feitelijk veilig te noemen. De cijfers komen van het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid, en specifiek van het departement van het National Vaccine Injury Compensation Program, dat dus enkele dagen geleden deze cijfers vrijgaf.
 
Van 1988 tot 2010 ontving deze afdeling maar liefst 13.797 aanvragen voor schadeloosstellingen van gezinnen, die meldden dat hun kind geschaad was door, of zelfs gestorven was aan een vaccinatie. Hiervan zijn dus inmiddels 2.699 gezinnen/ouders gecompenseerd en de meeste zaken liggen nog te wachten op behandeling. Maar deze 2.699 gezinnen zijn dus niet ‘zomaar’ gecompenseerd; er is dus wel degelijk vuur, waar deze heftige rook vandaan komt. Het meest gevaarlijke vaccin blijkt het DTP-vaccin te zijn, dat dus sporen bevat van difterie, tetanus en kinkhoest. Op dit vaccin was maar liefst 30% van de klachten van toepassing, 3.979 claims, waarvan 696 zaken van overleden kinderen..!
Bron: HRSA en Want To Know