Hepatitis B

Waarom krijgen baby's een Hepatitis B vaccinatie?
Sinds 2011 is de Hepatitis B vaccinatie opgenomen in het vaccinatieschema voor alle kinderen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. Maar: Hepatitis B is toch een seksueel overdraagbare ziekte? En een vaccin is toch maar zeven jaar (als het werkt) werkzaam? Waarom vaccineren we er dan kinderen mee? 
 

De cijfers volgens het RIVM
Hepatitis B vaker vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. RIVMHEBB.pngIn 2012 werd acute hepatitis B vaker vastgesteld bij mannen (131 gevallen) dan bij vrouwen (34 gevallen). De mediane leeftijd van besmetting bij mannen (44 jaar) was hoger dan bij vrouwen (32 jaar).

In 2012 was de incidentie bij mannen het hoogst in de groep van 35-44-jarigen (3,3 per 100.000). Bij vrouwen ligt de piek in incidentie bij de 25-34-jarigen (1,1 per 100.000 in 2012). Bij kinderen tot 15 jaar komt Hepatitis B..... 0 (!) keer voor.  

Het merendeel van de acute hepatitis B-infecties werd veroorzaakt door onbeschermd seksueel contact, waaronder ook veel homo- en biseksuele contacten (Soetens et al., 2013). Hieruit kunnen we concluderen dat Hepatitis B toch niet echt een kinderziekte is en ook niet erg veel voorkomt.

Het hepatitis B-virus kan worden overgedragen:

 • door onveilig seksueel contact;
 • via bloed-bloedcontact;
 • van moeder op kind tijdens de geboorte, mits de moeder besmet is;
 • door gebruik van niet-steriele naalden, bij piercings, tatoeages, ziekenhuis en acupunctuur;
 • door gezamenlijk gebruik van tandenborstels en scheermesjes.
In Nederland is de kans dat u bij een bloedtransfusie besmet raakt met het hepatitis B-virus minimaal. Al het bloed van bloeddonoren wordt zorgvuldig onderzocht op het hepatitis B-virus. Moeders worden tijdens de zwangerschap op Hepatitis B gecontroleerd. Dus de enkele besmette moeder die een kind krijgt weet men al van te voren. (bron: RIVM)
 
 

Incidentie van acute hepatitis B per 100.000 inwoners voor mannen en vrouwen over de periode 1976-2015

Figuur 1: Incidentie van acute hepatitis B per 100.000 inwoners voor mannen en vrouwen over de periode 1976-2015 (Bron: aangifte OSIRIS)

 

Hoe lang werkt het vaccin?
Bijna alle vaccinaties werken maar zeven á tien jaar, zo ook de Hepatitis B. De kans dat een kind van 0 tot 7 jaar onveilig seksueel contact heeft, zich laat tatoeëren of piercen bij iemand die niet zo schoon werkt, lijkt me ver gezocht. En tegen de tijd dat je kind wel seksueel actief wordt is het vaccin uitgewerkt. Het lijkt mij dus een volkomen overbodig vaccin wat wel, net als alle vaccins, gezondheidsrisico's geeft. 
 
Wat zit erin? 
 • Hepatitis B surface anti-gen
 • Aluminium, 250 mg. Een op zijn minst discutabele neurotoxische stof. Neurotoxisch wil zeggen dat het het zenuwstelsel irriteert. Het intraveneus toedienen van aluminium is vrijwel niet onderzocht. Er is één kleine studie (gepubliceerd in het ‘Journal of environmental monitoring’) van Dr. Nick Priest uit 2004 die aantoont dat circa 60% van de stof binnen 24 uur het lichaam verlaat. Daarna ging het veel langzamer. 90% had het lichaam verlaten na honderd dagen en 95% na duizend dagen. Aluminium hoopt zich al die tijd op in de botten en het brein.
 • Een andere studie van N.J. Bishop uit de 'New Engalnd Journal of Medicine' toont aan dat prematuren die een intraveneus dieet kregen dat aluminium bevatte (circa 20 microgram, dus minder dan 1/10 dan wat er in dit vaccin zit) een verminderde neurologische en mentale ontwikkeling hadden, vergeleken met de groep prematuren die een aluminium-vrij dieetinfuus kregen.
 • zoutoplossing
 • Gist proteïnen
 • Formaldehyde (wetenschappelijk bekend als carcinogeen/ kankerverwekkende stof. Het kan nierschade veroorzaken en genetische schade aanbrengen. De meeste onderzoeken die gedaan zijn, zijn gebaseerd op het inhaleren van de stof, niet op het injecteren direct in de spier/bloedbaan)
 • In dit vaccin zit gelukkig geen menselijk of dierlijk weefsel.

Bijwerkingen
Zenuwstelstelaandoeningen
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: zich suf voelen
Soms: duizeligheid
Zelden: paresthesie
 
Maagdarmselselaandoeningen
Vaak: gastro-intestinale symptomen (nausea, braken, diarree, abdominale pijn)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoening
Soms: myalgie
Zelden: artralgie

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Vaak: verlies van eetlust
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer vaak: pijn en roodheid op de injectieplaats, moeheid
Vaak: koorts (≥37,5 C), malaise, zwelling op de injectieplaats, injectieplaatsreactie (zoals induratie)
Zelden: influenza-achtige symptomen

Psychische stoornissen
Zeer vaak: geïrriteerdheid

Nieuwe meldingen
(nadat het op de markt gebracht werd):
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie

Zenuwstelstelaandoeningen:

Encefalitis, encefalopathie, convulsies, paralyse, neuritis (inclusief Guillain-Barré-syndroom, opticus neuritis en multiple sclerose), neuropathie, hypo-esthesie
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Apneu bij zeer premature kinderen (geboren ≤ 28 weken zwangerschap)
 
Huid- en onderhuidaandoeningen
Erythema multiforme, angioneurotisch oedeem, lichen planus
 
Infecties en parasitaire aandoeningen
Meningitis

Bloedvataandoeningen
:

Vasculitis, hypotensie
 
Immuunsysteemaandoeningen
Anafylaxie, allergische reacties waaronder anafylactoїde reacties en serum ziekte-achtige aandoening