Wat is griep? De griepvaccinatie is helaas niet zonder risico.

Griep..... wat nu?
De griep is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de winter. Het virus wordt overgedragen door speekseldruppeltjes bij het hoesten of niezen. Slechts de helft van de besmette personen wordt daadwerkelijk ziek. De incubatietijd is twee drie dagen, dan verschijnen koude rillingen, hoge koorts, een verkoudheid en de bekende spierpijnen eventueel met een keelontsteking, bronchitis en hoofdpijn. Iemand met een goede afweer zal na een week weer opknappen en na twee drie weken is hij weer helemaal fit.

Bij verzwakte personen kunnen longcomplicaties optreden, soms met dodelijke afloop. Ook een sinusitis en middenoorontsteking komen voor. Het percentage met dodelijke afloop is moeilijk vast te stellen, omdat het bij deze personen vaak ook om andere ziektes gaat waaraan zij reeds lijden. Mensen met een verhoogd risico zijn mensen met hart- en longaandoeningen, sterk verzwakte mensen, diabetici, bejaarden en mensen met nieraandoeningen, kanker, aids, en dergelijke.

Het griepvaccin
Het vaccin wordt elk jaar weer bereid uit de drie meest waarschijnlijke griepvirussen, maar het blijft min of meer een gok. Zit het griepvirus dan toch niet in het vaccin dan werkt het natuurlijk niet. Het vaccin wordt gemaakt met slechts fragmenten van het virus, zoals bij het hepatitis-B vaccin. De effectiviteit is misschien 60% bij jonge volwassenen die eigenlijk geen vaccin nodig hebben en slechts 20-50% bij ouderen boven de 65. Een verzekeringsmaatschappij in Frankrijk (Loire-Atlantique) die een gratis vaccin aanbood aan haar verzekerden tussen de 60 en 70 jaar om zo geld uit te sparen moest helaas tot de conclusie komen dat onder gevaccineerden en niet gevaccineerden even vaak griep voorkwam en stopte het experiment.
Als u op deze link klikt kunt u verder lezen over het niet werkende griepvaccin. 

Bijwerkingen van het griepvaccin
De bijwerkingen van het vaccin zijn deels het gevolg van de componenten die erin zitten: kippeneiwit, formol, antibiotica en kwikverbindingen. Door elk jaar het vaccin te herhalen kunnen steeds heftigere reacties optreden. Een veel voorkomende klacht is juist dat gevaccineerden een echte griep ontwikkelen op het vaccin of een grieperig gevoel en een zich niet lekker voelen wat lange tijd kan aanhouden. Ook worden neurologische reacties beschreven met verlammingsverschijnselen.
Uit mijn eigen ervaring blijkt dat patiënten na het griepvaccin allerlei klachten kunnen ontwikkelen zoals chronische vermoeidheid, zich niet lekker voelen.

De behandeling
In de reguliere geneeskunde wordt vaak paracetamol gegeven om de koorts te verlagen en de pijnklachten te verminderen. Het onderdrukken van koorts verlengt echter het ziekteproces en vergroot de kans op complicaties. Koorts is immers deel van ons afweermechanisme.
Bij een goede afweer hoort het vermogen om hoge koorts te ontwikkelen, dan alleen is er sprake van een goede reactiviteit.  Homeopathisch is griep goed behandelbaar, het verkort het ziekteproces en voorkomt complicaties.  

Wat is wijs?
Het griepvaccin is zeker niet onschuldig en kan omdat het elk jaar opnieuw gegeven moet worden na een aantal herhalingen de algehele gezondheid aantasten zonder dat de arts of de patiënt zelf dat in de gaten heeft. Uit onderzoek blijkt dat ziekten met koorts die spontaan genezen het risico op huidkanker significant verminderen.
Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid voor alle soorten kanker, alleen is dat nog niet onderzocht. Wel is het bekend dat kankerpatiënten vaak jarenlang niet ziek zijn geweest en soms tientallen jaren geen koorts ontwikkeld hebben. Er is bij hen sprake van een slechte reactiviteit. Door de koorts wordt de reactiviteit versterkt en afwijkende (kanker) cellen opgeruimd.
                                      
De tekst van dit artikel is deels overgenomen
van de website van Tinus Smits