Je bent niet ziek, je hebt dorst!

De boodschap van Dr. Batmanghelidj aan de wereld is:

‘Je bent niet ziek, je hebt dorst. Behandel dorst niet met medicijnen’.

Door GuidoJ. 10 maart 2011

Fereydoon Batmanghelidj werd in 1931 in Iran geboren. Hij bezocht Fettes College in Schotland en werd opgeleid in St. Mary’s Hospital Medical School van de universiteit van Londen, waar hij studeerde onder Sir Alexander Fleming, de man die de penicilline ontdekte.

Dr. Batmanghelidj werd als een van de ziekenhuisdoktoren aangesteld in zijn eigen ziekenhuis voordat hij terugkeerde naar Iran waar hij een sleutelrol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van ziekenhuizen en medische centra. Daar hielp hij ook bij het opstellen van sportprojecten voor de jeugd, inclusief het Ice Palace in Teheran, het eerste schaats- en sportcomplex in het Midden Oosten!

Bij het uitbreken van de Iraanse Revolutie in 1979 werd Dr. Batmanghelidj als politiek gevangene gedurende twee jaar en zeven maanden opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis. Daar ontdekte hij de geneeskracht van water omdat er geen medicijnen voorhanden waren. Zijn eerste patiënt was een gevangene met een maagzweer die na het drinken van 2 glazen water geen pijn meer had. De patiënt genas door het elke dag blijven drinken van 6-8 glazen water.

Dr. Batmanghelidj heeft 3.000 medegevangenen succesvol behandeld met water. Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1982 ontsnapte Dr. Batmanghelidj uit Iran en ging naar Amerika.  En daar begon hij zijn diepgaande onderzoek van ruim 20 jaar naar het effect van water op het menselijke lichaam en de effecten van chronische, onbewuste uitdroging op onze gezondheid.

Volgens Dr. Batmanghelidj geeft het lichaam een tekort aan water aan door het produceren van pijn. In feite produceert uitdroging pijn en vele degeneratieve aandoeningen, waaronder astma, artritis (gewrichtsontsteking), hoge bloeddruk, angina, diabetes type 2 (suikerziekte), lupus (een auto-immuun bindweefselziekte) en multiple sclerose. Ook wordt er een relatie gelegd tussen een water tekort en dementie en alzheimer.

Kort overzicht van het boek.

Water is in feite de kroon op ons fysieke leven op Aarde. Volgens de mening van Dr. Batmangehelidj is de grootste tragedie in de medische geschiedenis de veronderstelling dat een droge mond het enige signaal is van uitdroging. Gebaseerd op deze foutieve stelling heeft, maakt de geneeskunde nog eens drie andere grove fouten, die de samenleving heel wat geld kosten.

1. De grote misvatting aan de basis van de medische wetenschap, nl. de overtuiging dat water een simpel materiaal is dat alleen maar verschillende stoffen oplost en transporteert.

2. Een volgende ernstige vergissing in de geneeskunde is dat menselijk lichaam de wateropnamen tijdens iemands hele leven doelmatig kan reguleren.

3. De volgende nagel aan de doodskist van de hedendaagse geneeskunde is de gedachte dat iedere vloeistof in de waterbehoefte van het lichaam kan voorzien.

Het lichaam bestaat voor ongeveer 75% uit water en 25% is ‘vaste stof’. Van de hersenen wordt zelfs gezegd dat ze voor 85% uit water bestaan en dat ze uiterst gevoelig zijn voor iedere uitdroging of vermindering van het watergehalte.

Het water in het lichaam wordt oplosmiddel genoemd en het water met daarin opgeloste stoffen wordt de oplossing genoemd. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft het onderzoek bijna volledig geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de miniemen veranderingen in de hoeveelheden van de vaste stoffen in het lichaam.

Volgens Dr. Batmanghelidj werd er op die manier een chemisch-farmaceutisch beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had. Hij zegt dat, samen met het inzicht dat het vooral de samenstelling van de oplossing in het lichaam is die alle functies aanstuurt, er veel verkeerde informatie geproduceerd is.

De fout in deze benadering om het lichaam te begrijpen ligt volgens hem in het feit dat het lichaam nog steeds een bijna onbekende structuur is, ondanks de verzamelde kennis die we hebben. We weten nog maar 10% van hoe het lichaam functioneert en scheikundig in elkaar zit. De kennis van de fysiologie van het lichaam is toegenomen maar toch blijkt de praktijk van de klinische geneeskunde geen voordeel te behalen bij de vooruitgang van deze tak van de wetenschap. Volgens Dr. Batmanghelidj regelt water alle lichaamsfuncties inclusief de actie van alle in het water opgeloste stoffen! Het verlies van water veroorzaakt een verandering van de structuur van de binnen- en buitenkant van levende wezens. Of dat nu uitdroging betreft in fruit of in een menselijk lichaam.

Er zijn ongeveer honderd biljoen cellen in het menselijk lichaam. Afhankelijk van het gebied waar de uitdroging het meest heeft toegeslagen binnen de cellen te kreukelen en de functies binnenin de cel raken aangetast. Deze aantasting van het gebied wordt weergegeven door verschillende signalen. Tot op heden worden die signalen van uitdroging niet begrepen en ze worden behandeld als signalen van aandoeningen met een onbekende oorzaak. Dr. Batmanghelidj noemt een groep van aandoeningen die volgens hem signalen zijn van uitdroging die gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden en die primaire programma’s van het lichaam zijn voor het beheer van droogte en hulpbronnen:

 • Astma
 • Allergieën
 • Hoge Bloeddruk
 • Verstopping
 • Ouderdomsdiabetes
 • Auto-immuunziekten (deze zijn echter moeilijker terug te draaien)
 • Ook wordt er een relatie gelegd tussen een watertekort en dementie en alzheimer.

Hij zegt dat je jezelf ziek maakt, wanneer je niet iedere dag van je leven regelmatig water drinkt en je de betekenis van pijn, kortademigheid en allergieën niet als signalen van uitdroging ziet. Verder noemt hij nog een groep van meer drastische noodsignalen van plaatselijke uitdroging zoals

 • brandend maagzuur, maagpijn,
 • pijn op de borst (angina pectoris),
 • lage rugpijn,
 • reumatische gewrichtspijn incl. de ziekte van Bechterev,
 • migraine,
 • fibromyalgie,
 • boulimia,
 • ochtendmisselijkheid bij zwangerschap.

Deze groep van aandoeningen zijn de belangrijkste pijnen in het lichaam. Deze pijnen zijn krachtige manieren om uitdroging aan te geven. Volgens Dr. Batmanghelidj zijn de verschillende vormen van hevige pijn de vroege signalen van zuurophoping in de cellen en de mogelijke schade aan het genetisch materiaal. Hiermee komt hij het onderwerp van de zuur-base verhouding in het lichaam.

In het boek ‘Water’‘ worden al deze aandoeningen uitvoerig uitgelegd in hun verband met een tekort aan water in het lichaam. Dr. Batmanghelidj gaat hierbij af en toe met wetenschappelijke details te werk maar voor de lezer weet hij wel overtuigend over te komen. Dr. Batmanghelidj geeft eveneens een aantal opmerkelijke sensaties waarvan hij gelooft dat ze uitdroging signaleren, waarvan enkele ‘psychische stoornissen’ genoemd worden.

Interessant is het hoofdstuk over de rol van histamine in het lichaam. Dr. Batmanghelidj beschrijft hoe deze neurotransmitter vanaf de bevruchting verschillende belangrijke functies vervult. Wanneer het lichaam uitgedroogd is wordt er meer histamine geproduceerd.

Een natuurlijke manier om aanvallen van astma en allergische reacties te voorkomen is het over een lange periode afdoende water te drinken om het lichaam te verzadigen. Water is, volgens Dr. Batmanghelidj, een betere pijnmedicatie, een betere astmamedicatie en het beste antihistaminemedicijn.

Tot slot geeft Dr. Batmanghelidj in een apart hoofdstuk van zijn boek aan hoeveel water je zou moeten drinken en hoe je het moet drinken, ook al vind je dit wellicht vreemd klinken.. De rol van zout wordt daarbij  in het boek eveneens in een apart hoofdstuk behandeld. (Noot SuSanna: hiervoor kun je ongezuiverd (keltisch) zeezout gebruiken. Dit moet je aan een deel vh water toevoegen). Hij probeert een nieuw ‘landschap’ te bouwen voor de medische wetenschap in de toekomst. Chronische onbewuste uitdroging is de oorsprong van de meeste pijnen en de meeste degeneratieve aandoeningen in het menselijk lichaam.  

Slecht gehumeurd vandaag? Een klein beetje vochttekort kan je stemming al veranderen!

© February 2012 -Health  2012 © vertaling voor WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
De meeste mensen denken alleen aan het drinken van water, wanneer ze dorst krijgen; maar het lijkt er steeds meer op, dat het dan al ‘té laat’ is..

Dr. Batmanghelidj, één van de eerste artsen die duidelijk maakte wat de essentiële rol is van water in onze fysieke en mentale balans.

Zelfs een klein tekort aan vocht kan al van invloed zijn op iemands stemming, zijn energieniveau en zijn vermogen om helder na te denken. Dit blijkt uit een recente studie die werd uitgevoerd door de Universiteit van Connecticut, of de afdeling ‘Human Performance Laboratory’, het lab dus waar menselijke prestaties worden gemeten. De tests toonden aan dat het niet uitmaakte of een persoon nu 40 minuten op een lopende band had gelopen, of stil had gezeten op een stoel, de negatieve effecten van een milde uitdroging waren hetzelfde. En er is sprake van een ‘milde uitdroging’, wanneer er 1,5% minder vocht(water)volume in het lichaam is, dan het ‘normale niveau’.

Deze tests tonen het belang aan om voldoende vocht in je lijf te hebben, te allen tijde, en niet alleen dus tijdens het doen, of vlak ná het doen van oefeningen, extreme hitte en/of stevige inspanning, aldus Lawrence E. Armstrong, één van de leidende wetenschappers die achter deze studie zat. Hij is hoogleraar fysiologie aan de genoemde universiteit, van de afdeling ‘Kinesiologie’ aan de ‘Neag School voor Onderwijs’.

“Onze eerste dorstprikkel komt eigenlijk pas als we rond de 1 of 2% uitgedroogd raken. Tegen die tijd is er al een stevige uitdroging aan de gang, en dit werkt door op de werking van onze lichamelijke en mentale prestaties”,  
aldus Armstrong, een internationale expert op het gebied van vochthuishouding, die al meer dan 20 jaar onderzoek doet op dit specifieke gebied.                  
‘Uitdroging raakt álle mensen, en het op peil houden van de juiste vochtbalans is net zo belangrijk voor hen die de hele dag achter de computer zitten, als het voor marathonlopers is. Deze laatste kunnen maar liefst 8% van hun lichaamsgewicht aan water verliezen, tijdens wedstrijden.”

Opzet en uitvoering van het wateronderzoek
Voor het onderzoek werden aparte groepen mannen en vrouwen getest. 25 Vrouwen namen deel aan één studie; zij hadden een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. De mannengroep bestond uit 26 mannen met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar. Alle deelnemers waren gezond, actieve mensen, die noch topatleten waren, noch personen die 30 – 60 minuten per dag, op één plaats oefeningen deden.

Water lijkt zo gewoon, maar het is een essentiële voeding voor ons lichaam. En daarnaast is de kracht van water als drager van intenties, té lang onbekend gebleven. Kortom gebruik de sleutel tot je lichamelijke balans.

Elk van de deelnemers deed mee aan 3 evaluaties die werden gehouden, met een tussentijd van 28 dagen. Al deze deelnemers liepen op de lopende band om uitdroging te veroorzaken, terwijl ze állemaal van genoeg vocht voorzien waren, al op de avond vóór de evaluaties. Onderdeel van deze evaluaties was, dat de proefpersonen door een serie cognitieve (denk-) tests moesten, waarbij de volgende zaken werden gemeten: concentratie, reactietijd, leervermogen, geheugen, logica en opmerkzaamheid. De resultaten van deze tests werden tegenover de resultaten gelegd van eenzelfde test, maar dan een, die was gehouden onder proefpersonen die NIET voldoend vocht in hun lijf hadden.

Als resultaat van deze tests bleek uit één van de studies, dat jonge vrouwen door de uitdrogingsverschijnselen, hoofdpijn kregen, vermoeidheidsverschijnselen en concentratieproblemen. Deze vrouwen bleken ook taken die hen was gevraagd uit te voeren, als moeilijker te ervaren, als ze lichte uitdrogingverschijnselen hadden, terwijl er geen substantiële vermindering te zien was bij hun cognitieve prestaties. De resultaten van deze studie zullen worden gepubliceerd in het Februari-nummer van ‘The Journal of Nutrition’.

Bij de tests onder de mannelijke groep, bleek dat een vochttekort leidde tot enige problemen met de mentale taken, in het bijzonder op het gebied van werkgeheugen en waakzaamheid, aldus de resultaten van de tweede UConn-studie.
En terwijl de jonge mannen ook vermoeidheidsymptomen vertoonden, spanning en opwinding, wanneer zij licht-uitgedroogd waren, bleek dat veranderingen in de gemoedstoestand toch ‘substantieel groter waren bij vrouwen dan bij mannen, zowel in een staat van rust, als bij het doen van oefeningen”, aldus de studie. Deze studie werd al gepubliceerd in November 2011, in hetzelfde ‘British Journal of Nutrition’.

“Zelfs een milde uitdroging die kan optreden tijdens onze alledaagse, simpele activiteiten, kan al een vermindering van de staat van onze gemoedstoestand teweeg brengen, in het bijzonder vrouwen zijn hier gevoelig voor, gevoeliger dan mannen”, adus Harris Lieberman, één van de auteurs van de studie en onderzoekspsycholoog aan de ‘Military Nutrition Division’, U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine in Natick, Massachussets.

“Bij beide geslachten kunnen deze wisselingen in gemoedsstemming, de motivatie beperken om deel te nemen aan zelfs de simpelste aerobic-oefeningen.. Een lichte vorm van vochttekort kan ook van invloed zijn op onze dagelijkse activiteiten, zelfs als er geen sprake is van een fysiek te leveren prestatie.”

Waarom vrouwen en mannen zulk een tegengestelde reactie vertonen op vochttekort is vooralsnog onduidelijk; hiervoor is kennelijk meer onderzoek nodig. Maar uit ander onderzoek is gebleken, dat neuronen in de hersenen snel op het spoor komen van een vochttekort in het lichaam, en in staat zijn om andere delen van de hersenen te prikkelen wanneer een vochttekort optreedt. Het kan zijn dat dit een onderdeel is van een oeroud waarschuwingssysteem, dat mensen beschermt voor nóg steviger consequenties van vochttekorten, en hen dus prikkelt om water tot zich te nemen om te overleven.

Teneinde voldoende vocht in het lichaam te houden, raden experts zoals professor Armstrong aan, dat personen zo’n 8 glazen water per dag drinken, wat overeen komt met zo’n 2 liter. Het is daarbij vrij eenvoudig waar te nemen in hoeverre je voldoende vocht in het lichaam hebt; kijk hiervoor naar de kleur van je urine. Deze dient feitelijk heel lichtgeel te zijn, bij mensen die voldoende vocht in het lichaam hebben. Urine die daarentegen donkergeel is, geeft een eerste indicatie van uitdroging. Een goede vochtbalans is met name belangrijk voor hoge-risicogroepen, zoals ouderen, mensen met diabetes en kinderen. 

De nalatenschap van Dr. Batmanghelidj.
Fereydoon Batmanghelidj, M.D. was een internationaal bekende onderzoeker, auteur en pleitbezorger van de natuurlijke geneeskracht van water. Hij is geboren in 1931 in Iran.

De boodschap van Dr. Batmanghelidj aan de wereld is: ‘Je bent niet ziek, je hebt dorst. Behandel dorst niet met medicijnen.’

Dr. Batmanghelidj wijdde de laatste 20 jaar van zijn leven aan het bevorderen van de publieke bekendheid met de genezende kracht van water. Hij heeft in honderden radio- en televisieprogramma’s opgetreden en gaf overal in de wereld lezingen.

Hij heeft een berg waardevolle kennis nagelaten in de vorm van zes boeken en meer dan een dozijn audio’s en video’s, opgenomen tijdens seminars. Zijn werk heeft een internationale gemeenschap gecreëerd die de natuurlijke genezing van het waterprogramma heeft omarmd.

Zijn baanbrekende boek ‘Water, het goedkoopste medicijn’ is in vijftien talen vertaald en gaat door met het inspireren van lezers over de hele wereld. Dr. Batmanghelidj is gestorven aan de complicatie van een longontsteking op 15 november 2004 in Virginia, USA; hij werd 73 jaar.

 

Bewerkt door SuSanna Oldersma december 2012