Relatie paracetamol en astma

Paracetamol verdubbelt het risico op astma bij jonge kinderen
15 september 2013  
 
Paracetamol is een chemische stof, N-Acetyl-4-Aminofenol, dat de werking van bepaalde enzymen in het lichaam onderdrukt, waardoor het pijnverzachtend en koortsverlagend werkt. Het wordt veelvuldig gebruikt voor allerlei huis-tuin-en-keuken-kwaaltjes, die gepaard gaan met pijn en/of koorts. Wat betreft het koortsverlagende effect wil ik er op wijzen dat inmiddels ook het Nederlands Huisartsen Genootschap geen voorstander meer is van medisch ingrijpen bij koorts, tenzij dit leidt tot een levensbedreigende situatie.
 
Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen?
Het is allerminst een onschuldig middel. De bekendste bijwerkingen ervan zijn overgevoeligheidsreacties, lever- en nierbeschadiging, afwijkingen in het bloed, en – bij langdurig gebruik – chronische hoofdpijn. Ook is het lang niet altijd goed te combineren met andere geneesmiddelen.
 
Werkt paracetamol bij kinderen?
Ik citeer hieronder de conclusies van een Cochrane-review over onderzoek naar de werking van paracetamol bij kinderen: “Er is geen sluitend bewijs dat paracetamol een beter antipyretisch (=koortsverlagend) effect heeft dan placebo. Ook lijkt er geen verschil te zijn tussen het antipyretisch effect van paracetamol en fysische methoden. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat paracetamol invloed heeft op het voorkomen van koortsconvulsies. Bijwerkingen werden weinig gemeld. Doordat de uitkomstmaten niet uniform waren, was het moeilijk de verschillende trials te vergelijken en een meta-analyse te verrichten. Ook was het aantal vergelijkende onderzoeken beperkt en waren zowel onderzoeksdata als gegevens over statistische methoden vaak niet compleet.” (Uit Huisarts en Wetenschap, jaargang 2002).
 
Wat zijn de bijwerkingen bij kinderen? Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt, dat baby’s die paracetamol krijgen, twee keer zo veel kans hebben om astma te ontwikkelen voor hun zevende levensjaar. Bovendien hebben baby’s waarbij in de eerste 15 maanden paracetamol wordt gegeven, daarna een veel hoger risico op het krijgen van allergieën. Het onderzoek voegt bewijzen toe aan eerdere onderzoeken, waarbij een verband wordt gelegd tussen paraceteamol en een verhoogd risico op astma, de meest voorkomende chronische kinderziekte in Ierland. Onderzoekers bestudeerden 505 baby’s en 914 vijf-en zesjarigen in Nieuw-Zeeland om te kijken of zij tekenen van astma of een allergie zouden vertonen. Hoofonderzoeker  Professor Crane zei dat klinische studies nodig zijn om een causaal verband aan te tonen.
 
Crane erkende dat hij, ook om niet te veel onrust te zaaien bij ouders, aanvankelijk sceptisch was, maar inmiddels meer overtuigd was van een verband. Tijdens het onderzoek benadrukte hij echter de voordelen van paracetamol, zodat ouders zouden doorgaan met het te geven aan hun kinderen. “Het belangrijkste resultaat is dat kinderen, die voor de leeftijd van 15 maanden paracetamol kregen, meer dan drie keer zo gevoelig werden voor allergieën en twee keer zo vaak symptomen van astma ontwikkelden op zesjarige leeftijd, dan kinderen die geen paracetamol gebruikten.”
 
Verpleegkundig Astma Specialist Frances Guiney uit Ierland stelde dat er  veel meer onderzoeken zijn geweest , die een verband tussen astma en paracetamol veronderstellen en dat paracetamol een kinderlichaam kwetsbaarder maakt voor ontstekingen en allergieën.
Bronnen:

www.mens-en-gezondheid.infonu.nl

www.henw.org

www.asthmasociety.ie

www.otago.ac.nz/news/otago015486

Dit artikel is geschreven door Cor van der Meij