Magazine Issue: 19 maart/april 1998 1998
De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders Diederik ter Haar
 
Viera Scheibner is een Australische arts die jarenlang onderzoek verrichtte naar de gevolgen van vaccinaties. Zij geldt thans als een van de autoriteiten op dit gebied en is bijvoorbeeld adviseur van de Canadese overheid. Haar boek Vaccination, 100 years of orthodox research shows that vaccins represent a medical assault on the immune system (1993) bevat een ontzagwekkende hoeveelheid bewijsmateriaal voor de schadelijke neveneffecten van vaccinaties.
Ode sprak met Scheibner tijdens een recent bezoek aan Nederland. Diederik ter Haar | 19 maart/april 1998 issue
 
Vaccins bestaan al sinds het begin van deze eeuw. Waarom blijkt nu pas dat er zulke overwegende bezwaren tegen vaccinaties bestaan?
‘Het is mijn ervaring dat de gevestigde medische orde de waarheid niet vertelt. Er is allereerst totaal geen bewijs voor te vinden dat vaccinaties niet schadelijk zijn. Alle bewijzen over de schadelijke gevolgen van vaccinatie zijn te vinden in gezaghebbende medische tijdschriften als de Lancet en de American Journal of Medical Science. De belangen zijn voor sommige mensen en instanties echter zo groot dat veel van de gevonden informatie in de doofpot wordt gestopt.
 
Neem bijvoorbeeld het kinkhoestvaccin. Dat wordt in laboratoria gebruikt om bij proefdieren hersenvliesontstekingen te veroorzaken. Maar als kinderen na het toedienen van dit vaccin hersenvliesontsteking krijgen, wordt dit altijd “toevallig” genoemd. Dat is geen wetenschap. Dat is zuiver crimineel.’
 
U zegt dat inenten tegen kinderziekten niet effectief is. Waarom? ‘Polio is een goed voorbeeld van de ineffectiviteit van vaccineren. Al in 1954 is uit een Amerikaans onderzoek gebleken dat het poliovaccin niet werkt. Één groep kinderen werd met het poliovaccin Salk geïnjecteerd en een controlegroep werd niet ingeënt. Vervolgens bleek dat beide groepen evenveel kans hadden om met polio besmet te raken.’
 
Bestaat er een remedie tegen polio? ‘Het is gebleken dat polio met hoge doses vitamine C succesvol kan worden bestreden.’ En in geval van verlammingsverschijnselen? ‘De meeste gevallen van polio leveren geen verlammingsverschijnselen op. Maar ook die enkele gevallen waar zich toch verlamming voordoet, kunnen met vitamine C succesvol worden genezen.
Vitamine C is één van de belangrijkste middelen in strijd tegen giftige stoffen in het lichaam.’
 
Hoe moet je in het algemeen kinderziekten behandelen? ‘Kinderziekten zijn bevorderlijk voor het opbouwen van het immuunsysteem. Als je bijvoorbeeld een kind met mazelen antibiotica geeft om de koorts te drukken, vraag je om moeilijkheden. Dat is puur mismanagement. Na zo’n drie dagen zal de koorts vanzelf afnemen waarna het lichaam zich van de ziekte zal herstellen.’ Vele gevaarlijke infectieziekten zijn verdwenen dankzij hygiëne en gezonde voeding.
 
Is dat niet een argument om de bevolking in ontwikkelingslanden wel met vaccinaties tegen dergelijke ziekten te beschermen? ‘Waarom? Om kinderen zeker te laten sterven? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gedwongen om haar inentingen tegen mazelen in ontwikkelingslanden te stoppen.
Na tien jaar onderzoek bleek dat het aantal – met het Edmondson-Zagreb-anti-mazelen-vaccin ingeënte – kinderen dat stierf als gevolg van diverse besmettelijke ziekten, tachtig procent hoger lag dan in de groep kinderen die werd behandeld met vitamine A. De WHO werd gedwongen om te stoppen met vaccineren omdat het de kinderen juist doodde.’
 
Dus u adviseert ouders hun kinderen niet te laten inenten? ‘Ik vertel ouders niet dat ze hun kinderen niet moeten vaccineren. Ik zeg tegen ouders: “dit zijn de feiten”. En deze feiten maakt het hen makkelijker om hun eigen beslissing te nemen. Niet vaccineren houdt in dat jezelf de verantwoordelijkheid neemt. Die verantwoordelijkheid hoort ook bij de ouders te liggen.’