Waarom vaccineren?

Grootste doodsoorzaak bij jonge kinderen
Wat is de grootste doodsoorzaak in derde wereldlanden? 
Per dag sterven er bijna 18.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van ondervoeding. Ongeveer de helft van deze kinderen is nog geen jaar oud. Dit zijn 6.3 miljoen kinderen per jaar! (gegevens: 2013). Als ik deze cijfers zo bekijk lijkt het er dus op dat we beter geld en kennis kunnen inzetten om de wereldbevolking van voldoende voeding, hygiëne en scholing te voorzien dan dat we miljoenen besteden aan het geven van vaccinaties.
 
Waarom zijn we bang?
Veel mensen zijn bang gemaakt voor de complicaties die je kunt krijgen na een kinderziekte. Maar hoe terecht is die angst?
De meeste (kinder-)ziekten hebben namelijk een mild verloop. Een kind is een paar dagen ziek met hoge koorts en worden dan weer beter. Daarbij (hoge) koorts is goed. Het immuunsysteem wordt aan het werk gezet en verkeerde cellen worden afgebroken en uitgescheiden. Er blijkt uit steeds meer onderzoek dat hoge koorts een preventie tegen kanker en andere ernstige chronische ziekten geeft.
 
Gezonde kinderen krijgen geen complicaties maar bouwen wel levenslange immuniteit op tegen de doorgemaakte ziekte. Dit in tegenstelling tot een vaccinatie, die beschermen hooguit zeven tot tien jaar. Kinkhoest is een uitzondering. Het vaccin geeft 2 á 4 jaar bescherming en een doorgemaakte kinkhoest geeft ongeveer 15 á 20 jaar bescherming.
 
Complicaties van kinderziekten komen zelden voor. Als ze voorkomen is dat meestal in situaties dat de levensstandaard laag is, de hygiëne te wensen overlaat, voeding erg eenzijdig is en ons immuunsysteem dus niet optimaal kan werken. Hiervan is in onze westerse wereld toch niet echt sprake. Waarom en waartegen blijven we dan toch zoveel vaccineren? 
Inmiddels komen er steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat vaccinaties wel degelijk schade aan ons immuunsysteem toebrengen en ons chronisch (neurologische) ziek kunnen maken. Ook wiegendood of het zogenaamde baby shaken syndroom wordt steeds vaker in verband gebracht met vaccinatieschade. Zie artikelen hier op de site.
 
Nog een overweging
Het vaccineren dat nu op zeer grote schaal plaatsvindt en met steeds meer vaccins gebeurt nog maar een goede 20 jaar. Daarvoor werd er wel gevaccineerd maar veel minder dan nu.
Denk even terug aan je ouders/grootouders. De generatie geboren voor 1970-1975. Die kregen het pokken vaccin )tot 1962) en 3x de DKTP met 4-6-9 maanden. De generatie voor 1957 kreeg alleen het pokken vaccin. Je ouders en of grootouders zijn dus zeer waarschijnlijk niet of nauwelijks gevaccineerd en toch zijn zij waarschijnlijk (redelijk) gezond en hun broers en zussen ook.
Nu krijgen baby's vanaf 6 á 8 weken bijna elke maand wel een combi vaccin: Hep-B, Hip, Dktp, Meningo en pneumokokken, BMR en rond 4 jaar weer 2 en rond 9 jaar weer 2.
 
Wanneer kan een vaccinatie wel zinvol zijn?
Natuurlijk kunnen er overwegingen zijn om sommige vaccinaties op bepaalde momenten wel te geven zoals bijv difteritis, gele koorts, tyfus als we in een oorlogssituatie zouden zijn, of als er een ernstig voedseltekort is en daardoor onze immuniteit, hygiëne (schoon drinkwater) en voedselvoorziening op een heel laag pitje staan. Een andere reden kan zijn dat we op een avontuurlijke vakantie of 'survivaltocht' willen gaan. In ieder geval ver weg van onze westerse beschaving en comfort en we daar min of meer zelf aan ons eten en drinken moeten zien te komen. Onze immuniteit kan dan verzwakken en dan lopen we inderdaad risico op het krijgen van (tropen) ziekten en kan een vaccinatie zinvol zijn.
 
Maar zoals ik hierboven al zei; Volgens mij is dat in onze welvaartsmaatschappij niet aan de orde en zijn de gemiddelde vakantie reizen naar Turkije, Spanje, Tunesië ook geen survivaltocht!
 
In plaats van vaccineren zou je ook de homeopathische profylaxe (HP) kunnen overwegen.  Zie meer uitleg bij 'de Homeopatische Profylaxe'.  
Voor meer informatie over wel/niet vaccineren kunt u terecht bij de NVKP.
In onderstaand overzicht ziet u dat de meeste (kinder-)ziekten allang op hun retour waren voordat we gevaccineerd ging worden. Ook de ziekten waartegen we niet vaccineren zijn door onze verbeterde levensomstandigheden bijna als vanzelf verdwenen.