Toename chronische ziekten- en gedragsklachten

De arts en Homeopaat Tinus Smits (29-12-1946 / 1-4-2010) ontdekte zo'n dertig jaar geleden dat er een relatie was tussen de vaccinaties en het ontstaan van diverse KNO en huidklachten maar ook (matige) gedragsklachten bij kinderen. Hij behandelde deze klachten door deze homeopatisch te ontstoren. Hij noemde het scala aan klachten na vaccinaties: Het Post Vaccinaal Syndroom (PVS). Ook  legde hij een relatie tussen vaccinaties, medicatie, (chemische) belastingen en het ontstaan van diverse chronische ziekten en aandoeningen.  Later zag hij in zijn praktijk dat er ook een relatie kan zijn tussen vaccinaties/medicatie en sommige vormen van autisme. Hij  besloot toen om het PVS in het vervolg CEASE therapie te noemen.
Hij schreef hier ook (studie) boeken over waarin diverse casussen en voorbeelden staan. Ook op zijn website lees je veel praktijkgevallen.

Het Engelse woord CEASE betekent: Verminderen, afremmen, stoppen. 
Inmiddels wordt CEASE therapie zowel bij kinderen als volwassenen ingezet. Ik heb sinds 1993 bij- en nascholing gevolgd bij Tinus Smits en vele kinderen en volwassenen behandeld. Hierdoor heb ik veel ervaring in het homeopatisch ontstoren.
 
Het aantal kinderen met aandachtsstoornissen, (matige) gedragsproblemen,
AD(H)D en autisme neemt de laatste 25-30 jaar enorm toe. Deze toename in, met name de westerse wereld, is veel groter dan alleen genetisch kan worden verklaard of vanwege betere diagnose methoden. 
Ook het aantal mensen dat een chronische en of auto-immuunziekte krijgt stijgt. Mogelijk zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze toename. 
 
Tinus Smits en steeds meer artsen nemen aan dat gedragsstoornissen, AD(H)D en autisme bij veel kinderen niet alleen genetisch zijn te verklaren maar mogelijk ook het gevolg zijn van een verstoring, een blokkade, in de hersenen. Als deze veronderstelling klopt dan zou er in veel gevallen geen sprake zijn van alleen maar iets genetisch maar van een blokkade/verstoring. Het zou dan mogelijk moeten zijn om deze blokkade/verstoring (deels) op te heffen en zo bepaalde gedragsstoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D en sommige vormen van autisme bij kinderen/volwassenen sterk te verminderen.

Volgens Tinus Smits worden deze ziekten misschien wel:
  • Voor een deel veroorzaakt door vaccinaties van het kind of de ouders. 
  • Voor een deel veroorzaakt door toxische medicijnen, zware metalen en andere (chemische) stoffen in de lucht en het milieu. Tinus Smits noemt dit 'stapelingsziekte'. 
  • Wordt maar een kleiner deel veroorzaakt door andere oorzaken zoals; ziektes en erfelijkheid. 

Zie verder de website van Tinus Smits: www.cease-therapie.nl
 

CEASE Certificering

Ik heb vanaf 1993 bij en nascholing bij Tinus Smits gevolgd. Ook heb ik de Inspiring Homeopthy cursus bij hem gevolgd.

In 2009 heeft Tinus Smits zowel in Nederland en Europa als in de VS, Engeland, Ierland, Australië, Nieuw Zeeland (arts en therapeut) homeopaten opgeleid en gecertificeerd in deze methodiek.  In 2009 heb ik mijn CEASE certificaat bij Tinus behaald.

Alle CEASE Therapeuten zijn de methode steeds verder aan het ontwikkelen en verfijnen.