Home » Homeopatisch ontstoren of Cease therapie » Toename chronische ziekten & gedragsklachten

Toename chronische ziekten- en gedragsklachten

De arts en Homeopaat Tinus Smits ontdekte zo'n dertig jaar geleden dat er een relatie was tussen de vaccinaties en het ontstaan van diverse KNO en huidklachten maar ook (matige) gedragsklachten bij kinderen. Hij behandelde deze klachten door deze homeopatisch te ontstoren. Hij noemde het scala aan klachten na vaccinaties: Het Post Vaccinaal Syndroom (PVS). 
Ook  legde hij een relatie tussen vaccinaties, medicatie, (chemische) belastingen en het ontstaan van diverse chronische ziekten en aandoeningen.  Ook zag hij in zijn praktijk dat er een relatie is tussen vaccinaties/medicatie en vormen van autisme. Hij  besloot toen om het PVS in het vervolg CEASE therapie te noemen.
Hij schreef hier ook (studie) boeken over waarin diverse casussen en voorbeelden staan. Ook op zijn website lees je veel praktijkgevallen.

Het Engelse woord CEASE betekent: Verminderen, afremmen, stoppen. 
Inmiddels wordt CEASE therapie zowel bij kinderen als volwassenen ingezet. Ik heb sinds 1993 bij- en nascholing gevolgd bij Tinus Smits en vele kinderen en volwassenen behandeld. Hierdoor heb ik veel ervaring in het homeopatisch ontstoren.
 
Het aantal kinderen met aandachtsstoornissen, (matige) gedragsproblemen,
AD(H)D en autisme neemt de laatste 25-30 jaar enorm toe. Deze toename in, met name de Westerse wereld, is veel groter dan genetisch kan worden verklaard. Ook kun je het niet verklaring vanwege betere diagnose methoden.
Ook het aantal mensen dat een chronische of auto-immuunziekte krijgt stijgt. Mogelijk zijn er meer factoren verantwoordelijk voor deze toename. 
 
Tinus Smits en steeds meer artsen nemen aan dat gedragsstoornissen, AD(H)D en autisme bij veel kinderen niet alleen genetisch zijn te verklaren maar mogelijk ook het gevolg zijn van een verstoring, een blokkade, in de hersenen. Als deze veronderstelling klopt dan zou er in veel gevallen geen sprake zijn van hersenschade maar van een blokkade. Dan zou het mogelijk moeten zijn om deze blokkade (deels) op te heffen en zo bepaalde gedragsstoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D en sommige vormen van autisme)bij kinderen/volwassenen sterk te verminderen en misschien zelfs wel te genezen. 
Tinus Smits noemt deze gedragsstoornissen ook wel een 'stapelingsziekte'. 

Volgens Tinus Smits worden deze ziekten misschien wel:
  • Voor een deel veroorzaakt door vaccinaties van het kind of de ouders. 
  • Voor een deel veroorzaakt door toxische medicijnen en andere (chemische) stoffen.
  • En wordt maar een veel kleiner deel veroorzaakt door andere oorzaken zoals; ziektes en erfelijkheid. 

Zie verder de website van Tinus Smits: www.cease-therapie.nl
 

CEASE Certificering

Ik heb vanaf 1993 bij en nascholing bij Tinus Smits gevolgd. Ook heb ik de Inspiring Homeopthy cursus bij hem gevolgd.

In 2009 heeft Tinus Smits zowel in Nederland en Europa als in de VS, Engeland, Ierland, Australië, Nieuw Zeeland (arts en therapeut) homeopaten opgeleid en gecertificeerd in deze methodiek, om zo ouders de zekerheid te bieden van een goede CEASE behandeling voor hun kind. In 2009 heb ik mijn CEASE certificaat bij Tinus behaald.

Alle CEASE Therapeuten zijn de methode steeds verder aan het ontwikkelen en verfijnen. We hopen in de toekomst steeds betere resultaten te kunnen boeken.