Homeopatisch ontstoren
Wat behandelen we allemaal?
Om in kaart te brengen wat voor u of uw kind belastende invloeden zijn geweest krijgt u van te voren van mij een uitgebreide vragenlijst toegestuurd die u voor uw kind of voor u zelf kunt invullen. Door deze vragenlijst krijg ik en een beeld van de familiehistorie en een beeld van wat u of uw kind aan storende zaken heeft binnen gekregen/aan bloot gesteld is geweest.

Duur van een CEASE behandeling
Een CEASE behandeling duurt meestal twee maanden tot een jaar afhankelijk van de ernst van de blokkade en de hoeveelheid toxische stoffen. Omdat je tijdens de behandeling  stap voor stap vooruitgang ziet optreden motiveert dat juist om ermee door te gaan. Een gezond mens zijn is toch ieders streven!

Aantal consulten
Dit is uiteraard moeilijk van te voren te bepalen maar ik spreek eens in de twee maanden ongeveer af. Dus als het snel gaat zijn het één tot twee consulten en anders meer.
 
Goed om te weten
Tijdens het homeopatisch ontstoren is het heel belangrijk dat u nieuwe schadelijke belastingen voorkomt.