Doet u mij maar geen vaccinatie. Ik blijf liever gezond.............

Het volgende komt uit de nieuwsbrief van de Hoogste tijd. (bestaat inmiddels niet meer 2012). Ik vind het een verontrustende brief  en een tot nadenken stemmend artikel. Ik hoop dat u de tijd neemt om deze door te lezen.
 
Hoe is het mogelijk dat we in nog geen 30 jaar tijd ons gezond verstand hebben verloren dat ons intuïtief en uit “overlevering” vertelde dat het doormaken van kinderziekten een natuurlijk proces is dat ons immuunsysteem versterkt en onze weerstand verhoogt?
Hoe zijn we toch in deze mentale dwaling terecht gekomen, waarin we zijn gaan geloven dat onze gezondheid alleen gebaat is met lichaamsvreemde vaccinaties en andere chemisch/synthetische gifmengsels die in de jaren '70 nog nauwelijks in ons lichaam voorkwamen?
 
Prikcampagnes zijn weer in een stroomversnelling, vaccinaties in voorbereiding of alweer in gang gezet (En dat terwijl geneesmiddelenreclame voor prescriptie medicijnen nog steeds bij wet is verboden). 
Regelmatig zien we weer alarmerende berichten in de kranten verschijnen van een te verwachten nieuwe uitbraak van een één of andere (kinder-)ziekte die  volgens de gezondheidsautoriteiten zo snel mogelijk de kop ingedrukt zou moeten worden.
T.C. Kuiper – van den Bos
8 april 2011
Aan de minister van VWS,
Mevrouw E. Schippers,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
 
Zeer geachte mevrouw Schippers,                                    
Al enkele jaren ben ik bezig om de verborgen en/of genegeerde gevaren van vaccinaties in kaart te brengen. Ondanks dat er inmiddels een lijvige studie is ontstaan die vele gevaarlijke mechanismen van vaccinaties beschrijft, wordt door de Nederlandse overheden en gezondheidsautoriteiten nog steeds beweerd dat vaccinaties veilig zijn en worden de ‘bedrijfsongevallen’ ruw terzijde geschoven.
Tot de risico’s van vaccinaties behoort ook schade aan het DNA van zowel degene die de prik ontvangt als van zijn of haar kiembaancellen. Dat betekent dat die onbedoelde DNA-mutaties – die in principe tot allerlei disfuncties kunnen leiden – ook worden doorgegeven aan het nageslacht en andere nog komende generaties. Via genetische drift kunnen die mutaties uiteindelijk over de hele menselijke populatie worden verspreid.
In Duitsland heeft de wetgever hier op ingespeeld met een bepaling in de zogeheten ‘Embryo-wet’.
In Nederland kan ik deze bepaling niet terugvinden in het equivalent van deze wet.
In Duitsland staat in de ‘Embryonenschutzgesetz’ onder meer het volgende te lezen:
[…] (1) Wer die Erbinformation einer menschlichen Keimbahnzelle künstlich verändert, wird mit freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft… ...Absatz 1 findet keine Anwendung auf:
3. Impfungen, strahlen-, chemotherapeutische oder andere Behandlungen, mit denen eine Veränderung der Erbinformation von Keimbahnzellen nicht beabsichtigt ist […]
Op het veranderen van de genetische informatie van menselijke kiembaancellen staat in Duitsland dus straf, behalve als die veranderingen aan het DNA van kiembaancellen onopzettelijk worden veroorzaakt door bijvoorbeeld vaccinaties!
 
Men heeft dus bij wet al geregeld dat DNA-beschadigingen bij menselijke kiembaancellen niet vallen onder de aansprakelijkheid van de farmacie. En bovendien blijkt uit dit stukje wetgeving ook dat de wetgever ervan uitgaat dat vaccinaties schade kunnen berokkenen aan het DNA. Die schade door onbedoelde mutaties kan zowel worden aangebracht aan het gewone DNA van de mens als ook aan het DNA van zijn kiembaancellen. Dat wil dus ook zeggen dat de wetgever er zich van bewust is dat vaccinaties bij de huidige generatie ook kunnen leiden tot genetische schade aan volgende generaties.
 
Met deze wet wordt ook openbaar gemaakt dat vaccinaties dus per definitie niet veilig zijn en dat onbedoelde mutaties aan het DNA van de kiembaancellen tot de mogelijkheden behoren. Nu zou ik graag - wetenschappelijk onderbouwd – van U willen vernemen waarom de Duitse wetgever deze bepaling heeft opgenomen in de wet en men in Nederland nog steeds predikt dat vaccinaties veilig zijn en
eventuele bijwerkingen niet verder kunnen reiken dan een wat rode plek rond de prikplaats, gedurende 24 uur.
 
Is men in Duitsland op wetenschapsgebied misschien beter onderlegd? Of loopt men op Duits grondgebied misschien meer gevaar op vaccinatiecomplicaties dan op Nederlands grondgebied, waar men dan wellicht beschermd wordt door de toverkunsten van het RIVM?
 
Gezien het aantal mensen met vaccinatieschade dat zich tot mij wendt vrees ik dat dat laatste toch niet het geval is. Het enige wat het RIVM wel doet is mensen met nadelige gevolgen van vaccinaties laatdunkend afwijzen.
 
Ik hoop dus zo snel mogelijk van U te vernemen wat er de reden van is dat de Duitse wetgeving rekening houdt met onbedoelde, maar ernstige bijwerkingen van vaccinaties, terwijl het door de Duitsers genoemde risico in Nederland volkomen genegeerd en ontkend wordt. 

In de bijlage treft u de beschrijving aan van één van de mechanismen waarlangs schade aan het DNA van somatische cellen, neuronen en kiembaancellen kan worden veroorzaakt.
 
Met een vriendelijke groet,
T.C. Kuiper – van den Bos